Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Podstawy działania routerów i routingu

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowych informacji o budowie, działaniu oraz zastosowaniu routerów.

Tematyka kursu

W dzisiejszych czasach sieci komputerowe mają ogromny wpływ na nasze życie. Rozumiane także w kontekście Internetu, jak nigdy dotąd, umożliwiają ludziom komunikację, współpracę oraz interakcję. Używamy sieci komputerowych na wiele różnych sposobów i dla różnych zastosowań. Centralnym elementem architektury sieciowej jest router, który łączy ze sobą sieci – odpowiada także za przesyłanie pakietów poprzez różne sieci.
Wykład zawiera podstawowe informacje o budowie, działaniu oraz zastosowaniu routerów. Opisuje możliwe tryby ich pracy, metody zakładania haseł a także proces konfiguracji ich interfejsów ethernetowych i szeregowych. Przedstawiono również podstawowe mechanizmy weryfikacji komunikacji międzysieciowej (protokoły ping, traceroute, telnet). Wykład jest ponadto wprowadzeniem do protokołów routingu statycznego i dynamicznego.

  1. Budowa, działanie i zastosowanie routerów
  2. Porty sieciowe routerów
  3. Podstawowa konfiguracja routerów
  4. Sprawdzanie komunikacji w sieci
  5. Podstawy routingu statycznego
  6. Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Wykład wprowadzający do kursu (video),
2.  Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
3.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
4.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
5.  Słownik pojęć (lista słów z wyjaśnieniami),
6.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
7.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „podstawy działania routerów i routingu” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy

Dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Systemów i sieci teleinformatycznych, Administrowania sieciami komputerowymi, Technologii sieciowych, Zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz Architektury systemów komputerowych. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Woskowej Akademii Technicznej.

Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego, Technologii sieciowych oraz Inżynierii systemów teleinformatycznych.