Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Od chaosu do bazy danych

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstaw relacyjnego modelu danych.

Tematyka kursu

Twórcą teorii relacyjnych baz danych jest Edgar Frank Codd. Podstawy relacyjnego modelu danych zostały opublikowane po raz pierwszy w 1970 roku w pracy A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks (pol. Relacyjny model danych dla dużych współdzielonych banków danych). W pracy tej opisano podstawowe zależności, jakie mogą występować pomiędzy danymi oraz wprowadza główne założenia dotyczące modelu relacyjnego dla danych wraz z propozycją formalnych operatorów przeszukiwania danych. Burzliwy rozwój systemów opartych na relacyjnym modelu danych rozpoczął się wraz z wypuszczeniem na rynek przez firmę ORACLE w roku 1979 pierwszego komercyjnego relacyjnego systemu zarządzania bazą danych (Relational Database Management Systems, RDBMS). Sukces tego przedsięwzięcia zapoczątkował dominację baz danych stworzonych na modelu relacyjnym. Relacyjne bazy danych zawdzięczają swój sukces bardzo prostemu sposobowi przechowywania danych – jest nim dwuwymiarowa tabela. Ten kurs jest w dużej części poświęcony przedstawieniu pojęcia tabeli relacyjnej

  1. Porządkowanie chaosu
  2. Tworzenie bazy danych i definiowanie
  3. Definiowanie ograniczeń

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
2.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
3.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Od chaosu do bazy danych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języków i paradygmatów programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.