Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Język SQL czyli jak rozmawiać z bazą danych

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat polecenia SELECT, przy pomocy którego w języku SQL realizowane są zapytania.

Tematyka kursu

Podczas kursu omówione zostanie polecenie SELECT. W pierwszej części wyjaśniona zostanie istota zapytań do relacyjnej bazy danych. Dane w bazie relacyjnej zapisane są w postaci tabel i wynik zapytania też jest dwuwymiarową tabelą, chociaż mogą być od tego odstępstwa związane z obsługą w środowisku SQL Server 2012 danych typu XML (ang. Extensible Markup Language). Akronim XML można przetłumaczyć jako Rozszerzalny Język Znaczników. Zagadnienia związane z danymi zapisanymi w postaci dokumentów XML będą szczegółowo omawiane w modelu poświęconym standardom wymiany danych. Istota zapytań polega na wybraniu z całej bazy danych takiej tabeli, która spełnia wymagania realizowanego zadania. Realizacja zapytań opiera się na trzech podstawowych operacjach wykonywanych na modelu relacyjnym: projekcji (zwana także rzutowaniem), selekcji i łączenia. Praktycznie każde zapytanie, realizowane za pomocą polecenia języka SQL, jest wypadkową tych trzech operacji.

  1. Bazy wiedzy (statyczne bazy danych)
  2. Problemowe bazy danych (dynamiczne bazy danych)
  3. Zapytania proste

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
2.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
3.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
4.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Język SQL czyli jak rozmawiać z bazą danych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
Mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języków i paradygmatów programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.