Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Podstawy projektowania i implementacji baz danychO Kursie

Cel kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami projektowania relacyjnych baz danych oraz przekazanie wiedzy na temat instalacji SQL Server 2008 Express. Uczestnicy kursu nauczą się, jak określać i definiować reguły poprawności dla wybranych danych. Problemy omawiane w trakcie kursu oraz realizowane ćwiczenia umożliwią uczestnikom samodzielne tworzenie prostych baz banych.

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie
  1.1 Wstęp
  1.2 Podstawowe pojęcia związane z bazami danymi
 2. Projektowanie bazy danych
 3. Technologia MS SQL Server 2008
 4. Środowisko SQL Server Managment Studio
 5. Implementacja zaprojektowanej bazy danych
 6. Podstawy języka SQL
  6.1 Wprowadzenie do języka SQL
  6.2 Język opisu danych (DDL)
  6.3 Język manipulacji danymi (DML)
 7. Zapytania do baz danych SELECT
 8. Inne obiekty baz danych
  8.1 Widoki
  8.2 Procedury składowe
  8.3 Funkcje składowe
  8.4 Wyzwalacze

Struktura kursu
Kurs składa się z następujących elementów:

 1. Wykład wprowadzający do kursu (video),
 2. Zeszyt dydaktyczny do kursu - w formacie PDF,
 3. Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
 4. Krzyżówki
 5. Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu
Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Podstawy projektowania i implementacji baz danych” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat

O wykładowcy
mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języki i paradygmaty programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych oraz prowadzi warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010-2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.
Autor i współautor projektów systemów informatycznych wdrożonych w wielu firmach. Jest twórcą pierwszego w Polsce systemu wspomagania pracy synoptyka „Cumulus”, Aktualnie prowadzi prace rozwojowe systemu „G2I” w zakresie analizy wiarygodności kontrahentów oraz systemu „Ecorys” w zakresie zarządzania funduszami pomocowymi.