Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Wielomiany

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wielomianów.

Tematyka kursu

Zagadnienie funkcji kwadratowej, umiejętności wykreślania jej grafu oraz rozwiązywania nierówności kwadratowych zostało poszerzone o dopisanie do postaci czynnikowej funkcji kwadratowej najpierw jeden czynnik postaci (x-a), potem kolejny, postaci (x-a)n dla n parzystych i nieparzystych. Funkcja a(x-x1)n1(x-x1)n2(x-x1)n3(x-x1)n4... zostanie doprowadzona do postaci wielomianowej, tu pojawi się definicja wielomianu. Przy okazji uczniowie poznają zasadnicze twierdzenie algebry i kilka ważnych własności wielomianów. Kurs bogaty jest w filmy i animacje pomagające przybliżyć uczniom to, co jest niezbędne do przygotowania się do egzaminu maturalnego.

  1. Parabola i funkcja kwadratowa
  2. Rola współczynników A,B,C trójmianu kwadratowego
  3. Postać kanoniczna i czynnikowa trójmianu kwadratowego
  4. Funkcje trzeciego stopnia
  5. Funkcje typu a(x-x1)n1(x-x1)n2(x-x1)n3(x-x1)n4...
  6. Definicja wielomianu
  7. Dzielenie wielomianu przez dwumian
  8. Twierdzenie Bezouta
  9. Pierwiastki wymierne
  10. Zadania z matematyki rozszerzonej

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
2.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
3.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
4.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Wielomiany” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat