Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Odkrywanie geometrii trójkąta

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu geometrii trójkąta.

Tematyka kursu

Geometria trójkąta jest tematem objętym programem nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Takie pojęcia, jak środek okręgu opisanego na trójkącie, ortocentrum, środek ciężkości mają wiele interesujących własności, które w ostatnich latach zostały odkryte przy użyciu dynamicznych programów geometrycznych, wśród nich również GeoGebry. Kurs ma na celu ukazanie wybranych fragmentów geometrii trójkąta od strony ich zastosowania w innych dziedzinach życia. Dzięki programowi GeoGebra uczeń będzie miał możliwość tworzenia konstrukcji geometrycznych – graficzna prezentacja ułatwi dostrzeżenie matematycznych zależności w odkrywczym dochodzeniu do twierdzeń. Podczas kursu pojawia się kilkanaście problemów geometrii trójkąta, które pomnażają wiedzę o nim na poziomie ucznia pierwszej klasy liceum.

  1. Ortocentrum trójkąta i jego własności
  2. Środkowe trójkąta i środek ciężkości trójkąta
  3. Dwusieczne i symetralne trójkąta a okrąg dwunastu punktów trójkąta
  4. Trójkąty równoboczne zbudowane na bokach dowolnego trójkąta
  5. Prosta i okrąg Eulera

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
2.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
3.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
4.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Odkrywanie geometrii trójkąta” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat