Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Odkrywanie geometrii kół

O kursie

Cel kursu:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu geometrii koła.

Tematyka kursu

Koło jest jednym z ważniejszych wynalazków w historii ludzkości. Poza jego fizycznymi i mechanicznymi zastosowaniami jest niezwykle ważny również w matematyce. Jest to figura, która przy minimalnym obwodzie ma 44 największą objętość, ale nie można nią wypełnić płaszczyzny, tak jak np. sześciokątami foremnymi. Kurs wprowadzi uczniów w krainę twierdzeń, z których część została poznana w gimnazjum, natomiast inne będą ich dalszą kontynuacją. W pierwszej części zostaną zaprezentowane twierdzenia o kątach środkowych i wpisanych, następnie konstrukcja stycznej do okręgu na pięć sposobów. W dalszej części przekazane zostaną treści dotyczące stycznych i siecznych koła oraz ich własności, a także twierdzenia o kołach odkrytych przez znanych matematyków. Na zakończenie zaprezentowane zostaną interesujące podziały koła i innych figur za pomocą łuków na figury, które przeszły do historii matematyki pod arabskimi, chińskimi lub greckimi nazwami

  1. Kąty w kole
  2. Cztery konstrukcje stycznej do okręgu
  3. Styczne i sieczne
  4. Pola części kół

Struktura kursu

Kurs składa się z następujących elementów:

1.  Prezentacja PowerPoint do kursu - w formacie .ppt,
2.  Pliki dodatkowe (np. pliki, na których będą wykonywane ćwiczenia, wersje instalacyjne programów potrzebnych do realizacji ćwiczeń),
3.  Filmy instruktażowe (np. ilustrujące wykonanie ćwiczeń zawartych w podręczniku)
4.  Test z pytaniami sprawdzającymi wiedzę

Sposób realizacji kursu

Kurs jest przeznaczony do realizacji w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela. Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami kursu oraz wykonaniu testu sprawdzającego wiedzę, uczestnik otrzymuje prawo do samodzielnego wystawienia certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie kursu e-learningowego „Odkrywanie geometrii kół” przygotowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Certyfikat potwierdzający realizację kursu

certyfikat