Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
O Programie

IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Program studiów został stworzony z myślą o wszystkich osobach, pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w trybie samokształcenia w otwartym systemie kształcenia ustawicznego. Program adresowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z informatyką jak również do tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z tego zakresu. Poziom materiałów jest zróżnicowany. Ze względu na systematyczny rozwój zakresu proponowanych treści w portalu IT Szkoła NASK został zamieszczony pilotaż programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) skierowany również do szkół podstawowych.

W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PROGRAMU JEST BEZPŁATNE

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Instytucją odpowiedzialną bezpośrednio za realizację Programu IT Szkoła jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Partnerem merytorycznym programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Tematyka studiów w programie IT Szkoła

Tematyka kursów, wykładów i konkursów oraz innych działań realizowanych w programie IT Szkoła jest opracowywana i aktualizowana w oparciu o prognozy, raporty i badania przygotowywane i prowadzone przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych takie jak Gartner, International Data Corporation, Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, czy New Media Consortium.

Organizacja studiów w programie IT Szkoła

W ramach studiów uczestnicy programu IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w:

uczestnicy programu IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w

Udział w kursach, wykładach i akademickich kołach naukowych jest otwarty dla uczestników Programu przez cały rok akademicki tj. od października do sierpnia.

Certyfikacje w programie IT Szkoła

Certyfikacje programu IT Szkoła są realizowane w trybie autocertyfikacji po pozytywnym ukończeniu każdego kursu (bezpłatnie) lub certyfikacji autoryzowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki potwierdzającej ukończenie cyklu kursów (tryb płatny). Szczegółowe zasady certyfikacji.

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi

W ramach współpracy ze szkołami program zakłada realizację następujących celów:

  • Podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA INFORMATYCZNA).

    Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom uzdolnionym informatycznie (AKADEMICKIE KOŁA NAUKOWE, KONKURSY).
  • Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie wybranych obszarów informatyki poprzez oferowane w programie specjalistyczne szkolenia stacjonarne i w formule e-learningowej (KURSY DLA NAUCZYCIELI).
  • Wyłonienie, poprzez prowadzony w programie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych (RANKING IT SZKOŁA).

Czytaj więcej

Program studiów IT Szkoła nawiązuje do aktualnej podstawy programowej przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz podstawy programowej dla zawodu technik informatyk i dlatego może stanowić dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym.

Dla nauczycieli został stworzony panel nauczyciela, który umożliwia zarejestrowanie grupy uczniów w programie oraz śledzenie ich aktywności. Program rejestruje również wszelkie statystyki i informacje dotyczące aktywności wszystkich uczniów z danej szkoły. Na podstawie tych danych tworzony jest RANKING SZKÓŁ IT SZKOŁA.


Nagrody i wyróżnienia dla szkół w programie IT Szkoła

Szkoły, które są zwycięzcami ogólnopolskiego rankingu IT Szkoła oraz rankingów wojewódzkich otrzymują nagrody rzeczowe oraz statuetki okolicznościowe.

Wszystkie szkoły biorące udział w programie otrzymują specjalne emblematy pamiątkowe.

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w konkursach tematycznych otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zobacz relację z gali wręczenia nagród w rankingu 2015.Dodatkowe korzyści wynikające z udziału w programie IT Szkoła